Dokumenti

h

Anketa mladih (pdf)

h

Strategija 2014-2020 (pdf)

h

Statut IKA-e (pdf)

h

IKA PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI 2017 (pdf)

h

Natječaj za ravnatelja IKA-e 2022 (doc)

h

Financijsko izvješće 2019 (pdf)

h

Financijsko izvješće 2020 (xls)

h

Financijski plan 2020 (pdf)

h

Obrazloženje financijskog plana 2020 (pdf)

h

Obrazloženje financijskog plana 2021 (pdf)

h

Odluka o donošenju financijskog plana 2022. (pdf)

h

Odluka izmjene dopune financijskog plana 2022. (pdf)

h

Program rada 2020 (pdf)

h

Program rada 2021 (pdf)

h

Program rada 2021 aplikacija (pdf)

h

Program rada za 2022. (pdf)

h

Programsko izvješće 2021 (pdf)

h

Odluka o utvrđivanju Izvješća o radu IKA polugodišnji 2022 (pdf)

h

IKA – bilješke 2021. (doc)

Ika -aci

h

IKA – potvrda i referentna (pdf)

h

Izvještaj proračuna korisnika (xls)

h

Tablica uz obvezne bilješke 2021 (xls)

h

Potvrda FINA (pdf)

h

Bilješke uz financijski izvještaj (pdf)

h

Odluka o organizaciji rada radnog vremena – COVID19 (pdf)

h

Izvještaj proračunskih korisnika (pdf)

h

Bilješke 2020. IKA (pdf)

h

Odluka o donošenju financijskog plana 2021. (pdf)

h

Potvrda i ref strana (pdf)

h

Popis sudskih sporova (pdf)

h

Odluka izmjene dopune financijskog plana 2021. (pdf)

h

Mapiranje sektora kreativnih i kulturnih industrija u Istarskoj županiji (pdf)

h

Kulturne potrebe i kulturni kapital mladih (pdf)

h

Odluka o utvrđivanju Izvješća o radu (pdf)

h

Polugodišnji financijski izvještaj (xls)

h

Statutarna odluka o izmjenama i dopuna statuta IKA-e 2022. (pdf)

Javna nabava

h

IKA pravilnik o jednostavnoj nabavi 2017. (pdf)

h

Odluka o odabiru EIZ (pdf)

h

Ugovor o pružanju usluga (pdf)

h

Dodatak ugovora (pdf)

h

Plan nabave 2020. (pdf)

h

Plan nabave 2021. (pdf)

h

Plan nabave 2022. (pdf)

h

Plan nabave 2022. dopune (pdf)

Izvješća

h

Godišnje izvješće 2017 (pdf)

h

Godišnje izvješće 2019 (pdf)

h

Odluka (pdf)

h

Godišnje izvješće 2018 (pdf)

h

Godišnje izvješće 2020 (pdf)

Zaštita podataka

h

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka (pdf)

h

Izjava o zaštiti osobnih podataka (pdf)